COMENCEU ACÍ A REDACTAR LES DESCRIPCIONS ( CADASCÚ LA SEUA SENSE INTERVENIR EN LA DELS ALTRES )
SI MODIFIQUEU ALGUNA COSA QUE NO SIGA VOSTRA EM VEURÉ OBLIGAT A USAR EL REGISTRE D'ENTRADA O PERMISOS.